Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
1. Chrzest święty

 

Sakramentu chrztu św. udzielamy w niedzielę na Mszy świętej.

 

Rodzice zgłaszają chrzest dziecka co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

 

Rodzice przedstawiają w biurze parafialnym następujące dokumenty:

1) akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,

2) swoje dane personalne,

3) dane personalne rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia i adres),

4) opinię księdza z parafii, do której chrzestni należą stwierdzające, że mogą dostąpić godności rodziców chrzestnych.

 

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do:

1) udziału w jednej konferencji (sobota poprzedzająca datę chrztu)

2) przystąpienia do sakramentu pokuty (w dowolnym kościele)

 

Godność rodziców chrzestnych mogą pełnić katolicy, którzy:

1) są praktykującymi wiernymi - prowadzą regularne życie sakramentalne,

2) przyjęli sakrament bierzmowania,

3) uczęszczają na katechizację, jeśli są uczniami,

4) ukończyli 16 rok życia,

5) zawarli sakrament małżeństwa, jeśli żyją w związku.

 

 

Imię wybrane przez Rodziców dla dziecka jest jednym z najważniejszych słów w jego życiu! Wybór odpowiedniego Patrona, jest więc sporym wyzwaniem! 

2. Bierzmowanie

 

Obowiązki kandydata do sakramentu bierzmowania:

1. Udział we Mszy św. niedzielnej;

2  Miesięczna spowiedź oraz udział w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, majowe);

3. Udział w katechezie przy parafii;

4. Udział w katechizacji szkolnej, prowadzenie zeszytu, nienaganne sprawowanie podczas lekcji, pozytywna opinia Katechety;

5. Dostarczenie akt chrztu;

 

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu odbywa się we własnej parafii.

Kandydaci z innej parafii, winni przedłożyć zezwolenie od swojego Księdza Proboszcza, na przyjęcie tego sakramentu poza własną parafią.

3. Pierwsza Komunia Święta

 

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu obejmuje uczestnictwo w katechezie szkolnej oraz w niedzielnej Mszy św. i w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, majowe) oraz spotkania dla Rodziców (raz w miesiącu). Niezbędna jest metryka chrztu - należy ją przynieść pani katechetce na początku roku szkolnego. Jeśli odległośc do parafii chrztu jest zbyt wielka (np. Paryż lub dalej), można ustalić inny, dogodny termin.

 

4. Sakrament Chorych

 

Prosząc o przyjście księdza z posługą sakramentalną, należy poinformować o stanie chorego (czy jest przytomny i będzie mógł przyjąć Komunię św.).

 

Przed przybyciem księdza przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, krzyż i zapaloną gromnicę.

 

Chorych odwiedzam w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach przedpołudniowych.

 

W wypadku poważnego zagrożenia życia – w każdej chwili na żądanie!

5. Sakrament małżeństwa

 

do zawarcia związku małżeńskiego potrzebne są następujące dokumenty:

 

- aktualne metryki chrztu (wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą ślubu)

- świadectwo bierzmowania (jeżeli adnotacji o bierzmowaniu nie ma na metryce chrztu)

- dowody osobiste (oraz ewentualne zaświadczenie o tymczasowym meldunku)

- ostatnie świadectwo katechizacji

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (najczęściej w ramach ostatniej klasy szkoły średniej)

- zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedślubnych

- udział w naukach Poradnictwa Rodzinnego (p. Regina Filip)

- zaświadczenie o odbytej spowiedzi św. (I - zaraz po pierwszej wizycie w biurze, II - tuż przed ślubem)

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne w przypadku tzw. ślubu konkordatowego - wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą ślubu) lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny.

6. Sakrament pokuty

 

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

 

1.    Rachunek sumienia

•    można wykorzystać gotowy rachunek sumienia z wszelkiego rodzaju książeczek, modlitewników i opracowań

•    można przygotować się w oparciu o Dziesięć Przykazań Bożych i Pięć Przykazań Kościelnych

•    zachęcamy do przeczytania tekstów biblijnych: 1 Kor 13; Ga 5; Ef 4;5;6; Mt 25

•    najlepszym przygotowaniem do odbycia dobrej spowiedzi jest codzienny rachunek sumienia!

 

2.    Żal za grzechy

•    niedoskonały

•   doskonały - to taki, który wypływa z miłości do Boga

 

3.    Mocne postanowienie poprawy

•    winno być konkretne! (jedna rzecz, nad którą usilnie pracuję)

 

4.    Szczera spowiedź 

•    grzechy śmiertelne (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych) także co do liczby i okoliczności

•    grzechy powszednie

 

5.    Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

•    pokuta nadana przez spowiednika

•    naprawienie zła wyrządzonego przez mój grzech innym ludziom i Bogu.

 

 

W naszej parafii spowiedź św. przed każdą mszą św.

 

 

Przypominamy, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych (bez ślubu kościelnego) nie mogą uzyskać ważnego rozgrzeszenia!

Zatajenie takich okoliczności czyni spowiedź nieważną, a Komunia św. przyjmowana po takiej spowiedzi jest świętokradztwem.

(zobacz kanon 915 i 916 Kodeksu Prawa Kanonicznego)

Sakramentalia: Pogrzeb katolicki

 

Zgłaszając w biurze parafialnym śmierć bliskiej osoby, należy przynieść ze sobą:

 

1. akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

2. zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeżeli chory przed śmiercią do nich przystąpił.