Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Myśl dnia ( 2023-06-04 )

Niech Maryja, Brama Niebios, pomoże nam, byśmy nigdy nie zapomnieli i nie stracili z oczu Ojczyzny Niebieskiej, ostatecznego celu naszego pielgrzymowania tu na ziemi.

św. Jan Paweł II

Myśl dnia ( 2023-05-28 )

Być może Pan powołał mnie na ten urząd nie dlatego, że mam odpowiednie predyspozycje, ani po to, bym rządził i wybawił Kościół od trapiących go dzisiaj trudności, lecz po to, żebym coś dla Kościoła wycierpiał i by stało się oczywiste, że to On – i nikt inny – prowadzi go i zbawia.

św. pap. Paweł VI

Myśl dnia ( 2023-03-25 )

Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości!

św. Jan Paweł II

Myśl dnia ( 2023-03-24 )

Bóg, ukazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.

św. Jan Paweł II

Myśl dnia ( 2023-03-23 )

Możemy zbudować cywilizację godną człowieka. Czyniąc to, przekonamy się,że łzy naszego stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha.

św. Jan Paweł II - przemówienie w ONZ, 5.10.1995r.

Myśl dnia ( 2023-03-22 )

W Sercu Maryi jest tylko jedno pragnienie: wspomagać chrześcijan, którzy starają się żyć jak dzieci Boże. Jako najczulsza Matka nieustannie prowadzi ich do Jezusa, aby idąc za Nim, uczyli się pogłębiać swoją więź z Ojcem Niebieskim.

św. Jan Paweł II

Myśl dnia ( 2023-03-21 )

Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić!

św. Jan Paweł II

Myśl dnia ( 2023-03-20 )

Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze.

św. Jan Paweł II

Myśl dnia ( 2023-03-19 )

Eucharystia jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie.

św. Jan Paweł II

Myśl dnia ( 2023-03-18 )

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

św. Jan Paweł II

Myśl dnia ( 2023-03-11 )

Używajcie dwóch duchowych skrzydeł, to jest, pobożności maryjnej i pobożności eucharystycznej. Na tych dwóch skrzydłach szybko podniesiecie się do nieba.

św. Jan Bosko

Myśl dnia ( 2023-03-09 )

Modlitwa połączona z Ofiarą Mszy świętej ma cudowną moc, napełnia duszę niebiańskim pocieszeniem.

św. Franciszek Salzey

Myśl dnia ( 2023-03-08 )

Póki nie jesteśmy pewni, że nasze sumienie jest obciążone ciężką winą nie należy zaprzestawać przyjmowania Komunii świętej.

św. Ojciec Pio

Myśl dnia ( 2023-03-07 )

Pan Bóg w Eucharystii składa nam pocałunki miłości. Zatem przyjmujmy z wielką wiarą i miłością Komunię Świętą.

św. Ojciec Pio

Myśl dnia ( 2023-03-06 )

Ponad Eucharystię żaden inny sakrament nie jest bardziej zbawienny; on usuwa grzechy, pomnaża cnoty, duszę nasyca obfitością duchowych darów.

św. Tomasz z Akwinu

Myśl dnia ( 2023-03-05 )

edynie Kościół składa w dziękczynieniu czystą ofiarę Stwórcy. Ofiarujemy Bogu to, co jest Jego własnością.

św. Ireneusz

Myśl dnia ( 2023-03-04 )

Jeżeli ktoś znajduje się z dala od ołtarza, pozbawia się Bożego chleba.

św. Ignacy Antiocheński

Myśl dnia ( 2023-03-03 )

Wiem, że na tym ołtarzu kochasz mnie tą samą miłością, jaką mnie kochałeś, kiedy swoje Boskie życie trawiłeś wśród tylu goryczy Krzyża!

św. Alfons Maria Liguori

Myśl dnia ( 2023-03-02 )

Mając udział w ciele i krwi Chrystusa, przemieniamy się w Tego, którego pożywamy.

św. Leon Wielki

Myśl dnia ( 2023-03-01 )

Częsta Komunia jest wielką kolumną, na której wspiera się biegun świata. Pobożność maryjna jest drugą kolumną, na której wspiera się drugi biegun.

św. Jan Bosko

12345678910...